Unu din zece români nu îşi permite să îşi încălzească locuinţa

Circa 9,3% dintre români îşi permi­teau să îşi încălzească locuinţa cores­punzător în anul 2019, în scădere cu 0,3 puncte pro­cen­tuale faţă de anul pre­ce­dent, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică.În ultimii 10 ani, pro­cen­tul românilor care nu aveau resursele necesare să îşi încăl­zeas­că locuinţa a scăzut con­stant, de la 20,1% în 2010 la 9,3% în 2019. Cea mai mare scă­dere a acestei va­lori a fost înregistrată în­tre 2010 şi 2011, de 4,5 punc­te procentuale, de la 20,1% la 15,6%.În clasamentul ţărilor eu­ro­pene cu cele mai mari pro­cente ale populaţiei care nu îşi permite încălzirea co­res­punzătoare a locuinţei, Ro­mânia este pe poziţia a şa­sea, fiind depăşită de ţări pre­cum Bulgaria, Lituania, Cipru, Portugalia, Grecia şi Italia.În 2019, 6,9% din popu­laţia Uniunii Euro­pene a declarat că nu îşi permite să-şi încălzească suficient casa. Această pondere a atins punc­tul culminant în 2012 (10,8%) şi a scăzut continuu în anii următori. Situaţ

Unu din zece români nu îşi permite să îşi încălzească locuinţa

Circa 9,3% dintre români îşi permi­teau să îşi încălzească locuinţa cores­punzător în anul 2019, în scădere cu 0,3 puncte pro­cen­tuale faţă de anul pre­ce­dent, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică.

În ultimii 10 ani, pro­cen­tul românilor care nu aveau resursele necesare să îşi încăl­zeas­că locuinţa a scăzut con­stant, de la 20,1% în 2010 la 9,3% în 2019. Cea mai mare scă­dere a acestei va­lori a fost înregistrată în­tre 2010 şi 2011, de 4,5 punc­te procentuale, de la 20,1% la 15,6%.

În clasamentul ţărilor eu­ro­pene cu cele mai mari pro­cente ale populaţiei care nu îşi permite încălzirea co­res­punzătoare a locuinţei, Ro­mânia este pe poziţia a şa­sea, fiind depăşită de ţări pre­cum Bulgaria, Lituania, Cipru, Portugalia, Grecia şi Italia.

În 2019, 6,9% din popu­laţia Uniunii Euro­pene a declarat că nu îşi permite să-şi încălzească suficient casa. Această pondere a atins punc­tul culminant în 2012 (10,8%) şi a scăzut continuu în anii următori.

Situaţia din statele mem­bre ale Uniunii Eu­ro­pe­ne variază. Cea mai mare par­te a persoa­nelor care au spus că nu-şi permit să-şi păs­treze casa în mod adec­vat la cald a fost înregistrată în Bulgaria (30,1%), urmată de Lituania (26,7%), Cipru (21,0%), Portugalia (18,9%), Grecia (17,9 %) şi Italia (11,1%).

În ceea ce priveşte Bulgaria, rata celor care nu îşi permit să îşi în­călzească locuinţele a scăzut cu 36,4 puncte pro­cen­tuale în ultimii 10 ani, de la 66,5% în 2010 la 30,1% în 2019.

La polul opus, cele mai mici pon­deri, de în jur de 2%, s-au înregistrat în Finlanda, Austria, Sue­dia, Slovenia, Luxemburg, Estonia şi Germania.